Izjava o odricanju od odgovornosti


Pri preuzimanju napuhanca primatelj usluge je dužan potpisati Izjavu o odricanju od odgovornosti


Izjava o odricanju od odgovornosti: preuzimanje (.pdf) (524 KB)Smjernice za korištenje napuhanca: